Известувања

19.11.2019

Соопштение за плати за месец Ноември 2019 година

повеќе

07.11.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2019 година

повеќе

22.10.2019

Соопштение за плати за месец Октомври 2019 година

повеќе

07.10.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2019 година

повеќе

20.09.2019

Соопштение за плати за месец Септември 2019 година

повеќе

10.09.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2019 година

повеќе

20.08.2019

Соопштение за плати за месец Август 2019 година

повеќе

07.08.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2019 година

повеќе

19.07.2019

Соопштение за плати за месец Јули 2019 година

повеќе

08.07.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2019 година

повеќе

21.06.2019

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2019 година до 31 декември 2019

повеќе

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН

“ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ

И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2020 година

повеќе

19.11.2019

Соопштение за плати за месец Ноември 2019 година

повеќе

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА 2019 година И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА 2020 година

Стручното советување ќе се одржи во:

ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 25 ноември 2019 година

СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 26 ноември 2019 година

Повеќе

 

Н О В О

ЗБИРКА НА АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВНИ ПЛАНОВИ

Нов Аналитички Сметковен план за буџетите и буџетските корисници, кој стапува во сила од 13.10.2018 година.

Во новиот Аналитички Сметковен план додадени се нови 120 сметки, а избришани се 43 сметки.

Сите заинтересирани коминтенти, новиот Аналитичкиот сметковен план може да го набават лично во просториите на Македонија биро – Скопје, или да го порачаат преку нашата е-маил адреса:

e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk

e-mail: mbiro@t.mk

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека:

- Во „Сл.весник на РМ“, бр. 219/18, објавено е новото Упатство за начинот на трезорско работење, кое влегува во сила на 30.11.2018 година;

- Во „Сл.весник на РМ“, бр. 188/18, објавен е нов Шифрарник на уплатни сметки за јавни приходи, кои се применуваат од 13.10.2018 година.

 

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

П О К А Н А

ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2019 г.

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА 2019 година И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА 2020 година

Стручното советување ќе се одржи во:

ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 25 ноември 2019 година

СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 26 ноември 2019 година

Повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе